Img

31st January 2018 by George Vlaicu

PARTICULARITATI

Protejam interesele legitime ale clientului. Aria asistentei noastre cuprinde activitǎti din urmǎtoarele domenii ale dreptului: comercial / societar servicii pentru asociatii si fundatii drept civil dreptul familiei contencios administrativ drept fiscal dreptul muncii, proprietate intelectualǎ imobiliar

Protejam interesele legitime ale clientului. Aria asistentei noastre cuprinde activitǎti din urmǎtoarele domenii ale dreptului: comercial / societar servicii pentru asociatii si fundatii drept civil dreptul familiei contencios administrativ drept fiscal dreptul muncii, proprietate intelectualǎ imobiliar